Assertiviteit
moeite met keuzes maken
Expressie
Relatie problemen
© 2015 Art of Webdesign
Keuzes
Expressie
Assertiviteit
Relatie problemen
<h1> ontwikkeling van zelfvertrouwen 'Van onzekerheid naar meer zelfvertrouwen' </h1> <h2> Om je onzekerheid te transformeren naar meer zelfvertrouwen.Een handvat om steviger en uiteindelijk met meer plezier om te gaan met werk, vrienden, opleiding, etc. </h2> <h3> Oefeningen: </h3> <h1> Zelf-expressie. Jezelf uiten, durven zeggen wat je wilt zeggen. </h1> <h1> Assertiviteit </h1> <h2> Je kwaliteiten & valkuilen in kaart brengen. </h2> <h3> Oefenen met bijvoorbeeld een gesprek met een instantie of bijv. een sollicitatiegesprek, do's en don't in kaart brengen. </h3> <h1> Module 2 </h1> <h1> 'Oriëntatie op wie ik ben en wat ik kan' </h1> <h2> Voor als je nog niet weet wat je wilt en wat je kunt. Om richting in je leven te krijgen. Een kijkje naar binnen. We kunnen je persoonlijkheid in kaart brengen d.m.v. verschillende modellen. Vervolgens krijg je handvaten om hier mee om te gaan. Ook kunnen we jou in relatie tot je familie en omgeving in kaart brengen, waarbij conflicten uit het verleden kunnen worden getransformeerd. Ten slotte kunnen we op zoek gaan naar je kwaliteiten. Dit doen we niet alleen met een vragenlijstje, maar d.m.v. van oefeningen en opdrachten krijgen we een zo volledig mogelijk beeld over je kwaliteiten, talenten en vaardigheden. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld kijken welk beroep het beste bij je past, of welke partner, etc. </h2> <h1> Beroepsoriëntatie, beroepsorientatie en loopbaanbegeleiding, coaching, ontwikkeling, therapie en persoonlijke begeleiding. </h1> <h1> Module 3 </h1> <h1> 'Een relatie kunnen en durven aangaan' </h1> <h2> Het doel van deze module is een 'liefdes' relatie kunnen en durven aangaan in harmonie met je eigen persoonlijkheid, wensen en kwaliteiten. </h2> <h1> Thema's: </h1> <h2> Hoe ga ik een relatie aan en hoe kan ik die behouden. ? <h1> Afstand – Nabijheid. </h1> <h2> Hoe kan ik intiem zijn en tegelijkertijd de autonomie behouden </h2> <h1> Assertiviteit. </h1> <h2> Leren om te zeggen wat je echt wilt en wat niet. Angst om afgewezen te worden overwinnen. </h2> <h1> Omgaan met conflicten en ruzies of ruzie. </h1> <h1> Over mij <h1> <h2> Mijn naam is Urias Nooteboom, 39 jaar en woonachtig in Nijmegen. Verder ben ik trotse vader van 2 kindjes. </h2> <h3> In 2003 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen als vaktherapeut / dramatherapeut. Vervolgens heb ik 5 jaar op de dagbehandeling gewerkt van het ziekenhuis. (CWZ Nijmegen en Gelre Apeldoorn) Daar heb ik mensen behandeld die vastliepen in hun leven op het gebied van wonen, werken, relaties, etc. </h3> <h2> In 2010 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk als vaktherapeut. Hiernaast werk ik hoofdzakelijk als muzikant, activiteitenbegeleider en als acteur-trainer.</h2> <h3> Sinds 2006 heb ik een prachtige ruimte tot m'n beschikking aan de rand van het bos in Brakkestein. Dit gebruik ik als therapieruimte en tevens als muziekruimte. </h3> <h1> Tijdens de therapie wil ik niet de nadruk leggen op dat wat niet goed gaat maar op wat je wel kunt, en dát versterken. </h1> <h1> Relatietherapie </h1> <h3> Loop je telkens maar tegen dezelfde problemen in je relatie aan ? Vind je dat je partner moet veranderen ? Voel je je eenzaam in je relatie ? Heb je vaak het idee dat er niet naar je geluisterd wordt ? Dan kan ik iets voor je betekenen. Jullie kunnen samen of alleen komen. We kijken welke patronen er voor zorgen dat het niet gaat en hoe deze te doorbreken. Werkwijze: door middel van gesprek en eenvoudige oefeningen. </h2> <h1> Expressie </h1> <h2> Expressie is jezelf uiten, jezelf laten zien aan anderen. Dat kan verbaal (met woorden) en nonverbaal (in houding en mimiek) Uiting geven aan jezelf is essentieel voor je levensgeluk. Het kan zijn dat je je niet vrij voelt in het contact met anderen. Dat je geblokkeerd bent, bijv. door een negatieve ervaring of persoon. Er kunnen gevoelens van onzekerheid, angst of schaamte aan ten grondslag liggen. We kunnen aan de slag gaan om deze gevoelens te transformeren zodat je je uiteindelijk vrijer kunt gaan voelen. </h3> <h1> Assertiviteit </h1> <h3> Heb je het idee dat je geleefd wordt ? Dat je regelmatig ‘ja’ tegen een ander zegt maar dat je achteraf dan denkt ‘had ik maar nee gezegd’... Of dat je je voorneemt om te iets zeggen maar dat, als het moment daar is, je overroeld wordt door de ander. Vaktherapie en coaching is een uitermate geschikte manier om te werken aan assertiviteit. Door middel van oefening kun je leren om assertief te worden en dit te integreren in je dagelijks leven. Je leert uiteindelijk niet alleen om ‘nee’ te zeggen, maar ook om ‘ja’ te zeggen; kiezen wat je wél wilt.</h3> <h1> Keuzes </h1> <h3> Deze maatschappij geeft een schat aan mogelijkheden. Maar door de vele mogelijkheden kan er een probleem ontstaan: welke keuze maak je ? Mischien sta je voor een studiekeuze. Of weet je niet of je huidige baan nog bij je past. Samen gaan we kijken naar je drijfveren, gaven en kwaliteiten. En ook wat je tegenhoudt om te doen wat je werkelijk wilt. Keuzes maken betekent: weten wie je bent & wat je werkelijk wilt. En dat je daar vervolgens voor kunt gaan STAAN. Werkwijze: middels laagdrempelige inzichtgevende oefeningen. </h3> <h3> Trefwoorden ten behoeve van zoekmachines staan hieronder, de zinsopbouw is minder van belang. </h3> <h1> kwaliteiten, valkuilen, kernkwaliteiten, enneagram typen, enneagramtypen, competenties, etc </h1> <h2> Verdiepend kijken naar jezelf, zelfreflectie, communicatie, etc. </h2> <h1> In Gelderland, Nijmegen, in de buurt van Arnhem, Elst, Lent, Oosterhout. </h1> <h2> Beek, Beek-ubbergen, Berg en Dal, Groesbeek, malden, etc. <h2> <h1> Training of coachingsgesprekken bij u thuis of in de praktijkruimte in Nijmegen </h1> <h1> Technieken </h1> <h2> Oefeningen in de interactie, spelletjes, gesprek, rollenspel </h2> <h1> Doelgroepen: Kinderen, kind, ouder-kind, alleenstaande ouder, moeder, vader, ouders, volwassenen, jongeren, jeugd, opa 'n oma, etc. </h1> <h1> Therapievormen: </h1> <h2> Relatietherapie, Individuele therapie, groepstherapie </h2> <h1> Persoonlijke ontwikkeling en groei </h1> <h2> Leer piano spelen. Keyboard spelen. Trommelen in de groep. Zingen. Een CD opnemen ter versterking van je autonomie, eigenwaarde. Tekst. Teksttoneel</h2> <h1> Thema's: incasseren, reageren, geweldloos communiceren, communicatie processen </h1> <h2> Vaktherapie is een ander woord voor creatieve therapie </h2> <h1> Ik ben lid van een vakvereniging wat betekent dat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding </h1> <h2> Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer info. Ik ben lid van de FVB (NVDT) en RBNG. De therapie valt onder alternatieve geneeswijzen </h2> <h1> Hulp bij eenzaamheid, Eenzaam, Zoek vriendschap, Problemen in de relatie met vriend of vriendin, Seksualiteit, Spiritualiteit, Misbruik dominante vader, moeder, dader en slachtoffer, emotionele chantage, projectieve identificatie, etc. </h1> <h2> Valkuil: zorgen voor de ander. Jezelf minderwaardig voelen, minderwaardigheid. Schaamte. Niet durven zijn wie je werkelijk bent. </h2> <h1> Gratis, goedkoop en betaalbaar. Betaalbare therapie en gesprekken.</h1> <h2> Welkom op de site van vaktherapie en coaching, Nijmegen. Vaktherapie gaat verder waar het gesprek eindigt ! Hebt u interesse of wilt u informatie; bel of mail: Urias Nooteboom M: uriasnooteboom@hotmail.com T: 06 33 80 80 40 Overigens wordt deze therapie in veel gevallen vergoed. Ik ben geregistreerd bij UVIT (Unive VGZ IZA Trias) en lid van FVB </h2>